Verantwoord gamen in het onderwijs

Wat is Ava & Trix?

Ava & Trix is een gratis educatieve app die je kan spelen op mobiele toestellen of PC’s. Ava & Trix laat de leerlingen onderzoeken leren. Proberen, schrappen, aanpassen en opnieuw proberen tot… eureka! De hele klas samen op expeditie. En dat helemaal in lijn met de leerdoelen! (bron: https://ava-trix.com/)

Met Ava & Trix kunnen de leerlingen op een speelse wijze op onderzoek in enkele verschillende interactieve verhalen. De app vindt een goede balans tussen het volgen van een verhaal, het vormen van een hypothese en het uiteindelijk uitvoeren van enkele proeven. Op de website van Ava & Trix kan je een mooi overzicht terugvinden van alle verhalen, de bijhorende lessen en doelen.

Wij probeerden het eerste verhaal ‘De Prettige Scheiding‘ uit met leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Een overzicht van onze gemaakte stappen:

Stap 1

Tijdens de eerste stap volgen de leerlingen het verhaal op de tablet, in dit voorbeeld werden iPads gebruikt.

De kracht van Ava & Trix zit hem ondermeer in de sterke presentatie waar schitterend geanimeerde tussenfilmpjes hand in hand gaan met duidelijke instructies en een goed verteld verhaal.

Tijdens de Prettige Scheiding gaan leerlingen op zoek naar verloren voorwerpen in de virtuele omgeving. De tijd met de app wordt goed gespendeerd en brengt de leerlingen meteen in de juiste sfeer om later ook effectief zelf aan de slag te gaan.

De app is ook eenvoudig te navigeren, leerlingen in de derde graad kunnen dit zelfstandig doorlopen.

Stap 2

De tweede stap is een enorm belangrijke stap, hier leren de leerlingen hypotheses maken.

Na het bekijken van het verhaal en het vinden van voorwerpen om het probleem mogelijk op te lossen, is het tijd om de koppen even bij elkaar te steken. De leerlingen gaan in hun groep onderling in overleg en maken een plan om tijdens de volgende stap uit te voeren.

Bij het maken van een hypothese proberen de leerlingen uit te leggen wat volgens hen de oplossing zal zijn. Ze geven antwoord op de vragen: ‘Hoe lossen we dit probleem op?’ en ‘Waarom denken jullie dit?’. Leerlingen kunnen dit volledig uitschrijven of schetsen met behulp van enkele eenvoudige tekeningen. Zolang ze een hypothese bedenken maakt de vorm op zich niet zoveel uit.

Na het vormen van enkele hypotheses kunnen leerlingen deze uitproberen in de volgende fase.

Stap 3

Tijdens deze stap gaan de leerlingen aan de slag met de experimenten zelf. Ze voeren hun gemaakte plan uit aan de hand van hun hypothese en proberen met het didactisch materiaal tot een oplossing te komen.

Aangezien de leerlingen in deze fase veel zullen uittesten, is het belangrijk dat je als leerkracht voldoende kansen geeft tot waarnemen. Het is belangrijk dat de leerlingen goed kijken, luisteren, ruiken, voelen en, heel soms, proeven. Door de leerlingen te stimuleren om dit vast te zetten (bijvoorbeeld door te schrijven, tekenen of fotograferen), kan je deze fase ook beter verankeren.

Uiteraard hangt dit af van de persoonlijke insteek van de leerkracht en leerlingen maar het kan zeker een krachtige en veilige leerkans creëren voor de leerlingen. Na de experimenten vormen de leerlingen een besluit en wordt dit ook overlopen in de klas. Hier kan je als leerkracht ook kiezen om extra uitleg te geven bij de gevonden oplossingen.

Stap 4

Tijdens de laatste stap voeren de leerlingen het experiment uit op de tablet.

Dit wilt zeggen dat ze het proefje als het ware opnieuw uitvoeren in een digitale omgeving. Door de materialen op de juiste manier met elkaar te verbinden, net als tijdens het echte experiment, kunnen de leerlingen de oplossing opnieuw vinden. Dit geeft een mooie conclusie tot hun virtuele verhaal maar zorgt ook voor een extra verankering van de leerstof.

Door het proefje (virtueel) te herhalen, herhalen de leerlingen ook wat ze geleerd hebben. Door het een tweede maal uit te voeren blijft de oplossing beter hangen en dit toont ook aan dat de leerlingen het systeem achter de oplossing begrijpen.

Dit is een belangrijke fase om af te sluiten, nadien kan je indien je dit wilt nog verder experimenteren met de materialen maar dat is natuurlijk afhankelijk van het accent van de lessen.

2019-2020 / Draait trots op WordPress / Grafisch werk door Bluefury